Bilskrot Partille när du vill skrota bilen

Bilskrot Partille när du vill skrota bilen

För den som tänker skrota sin bil finns det många alternativ att välja. Det första valet är att själv
transportera bilen till bilskrotning eller begära bärgning om inte skrotbilen kan köras eller på
annat sätt transporteras av ägaren.
Nästa steg är att välja mellan ett auktoriserat bilskrotningsföretag som i allmänhet är en
kugge i processen återvinning. Denna process är lagbunden med krav på lägst 95 % återanvändning
Om något annat ”företag” anlitas finns risken att skrotbilen kommer på villovägar och lätt kan
komma tillbaka i trafik tvärs emot ägarens beslut.

Frågan om kostnad för bärgning eller rent av ersättning för skrotbilen är ofta aktuell före beslut.
I branschen förekommer ett antal oseriösa och oregistrerade ”företag” som i grund och botten är
fiktiva. Dessa erbjuder så kallade lockpriser för att vid köptillfället ändra till noll kronor baserat
på oändligt många bortförklaringar. Dessa aktörer har naturligtvis inga tillstånd eller är registrerade
hos Länsstyrelsen eller Skatteverket.

Kan ägaren själv på något sätt transportera sin skrotbil till ett auktoriserat skrotningsföretag finns ett
sådant i Varekil på Orust. Företaget betalar bäst i hela Västra Götaland.
Om ägaren skall anlita hjälp till bärgning och transport finns många alternativ. Och många av dessa
finns tyvärr i kategorin fiktiva ”företag” med ovan beskrivna brister.

För att sortera ut seriösa skattepliktiga företag i denna härva måste man gå metodiskt till väga.
Att företaget måste vara registrerat med organisationsnummer är en självklarhet att kontrollera.
Detta är inte en garanti för att företaget är seriöst och följer lagar och regler. Det finns personer
som gömmer sig företag som är registrerat av Bolagsverket men inte finns hos Skatteverket.
Anledningen till detta behöver inte förklaras.

Transport av skrotbil klassas av Länsstyrelsen som transport av farligt avfall. Skrotbilar hämtas i Partille Och för detta krävs
särskilt tillstånd som visar att företaget följer lagar och regler som är kopplade till verksamheten.
Det är enkelt för skrotbilsägaren att kontrollera att så är fallet för tillståndet finns i bärgningsbilen.
Och tillståndet är naturligtvis utställd på företagets organisationsnummer.
I tillståndet finns alla krav specificerade av Länsstyrelsen och betyder att företaget lever upp
till dessa.

Ägaren kan alltså med enkla medel förvissa sig om att skrotbilen kommer att hanteras helt
enligt myndigheters krav på återanvändning, samt att ställda miljökrav som innefattas av detta
kommer att följas.